Shoqata per Zgjedhje te Lira dhe Kulture Demokratike   

Misioni:
Edukimi qytetareve me parimet e demokracise duke stimuluar tolerance, mirekutim, dhe transparence nepermjet nje sere programes per edukimin qytetare te cilat kerkojne te rritsin ndergjegjien qytetare per pjesmarrje ne jeten politike dhe qytetare te Shqiprise duke i mundesuar ato te njohin rindertimin e funksionit te institucioneve demokratikedhe ti aftesoje ato te ushtrojne sovranitetin e tyre. .  

Aktivitetet/Projektet e realizuara:

Ø       Monitorim zgjedhjesh ne Shqipri qe nga viti 1992
Ø       Publikimi i gazetes “VISION”
Ø       Publikimi i gazettes TMT (Transparence, Tolerance, Mirekuptim)
Ø       Botime te ndryshme mbio te drejtat egrave, miturve, kujdesi per handikapet etj.
Ø       Sqarime te ndryshme per gjyqesorin, policine, publikimi i nr. te kontaktit per qeveritaret

Ø       Anketime kombetare per Te Drejtat e Njeriut, Denimin me Vdekje, Maredheniet mes femijeve, mesuesve dhe prinderve
Person Kontakti: Andi Kola
Tel: +3552243395
Mobile: 0692140035