SHOQATA LIDHJA BALLKANIKE

Misioni :
Lidhja Ballkanike simbolizon mikpritjen e popullit shqiptar ndaj te huajvesi dhe promovimin e lidhjeve te vjetra kulturore artistike mes dy shteteve nepermjet bashkepunimit me shoqata dhe institucione kulturore artistike ne te dy vendet Mali I Zi dhe Shqiperi.

Aktivtietet/projektet e realizuara:
Ø       Inicimi I procedurave per akordimin e titullit “Nderi I Kombit” zotit Prenke Jakova nga presidenti I Shqiperise 2000
Ø       Zhvillimi I takimeve te ndersjella Shqiperi- Mal I Zi ne fushen kulturore dhe percaktimi i project ideve per projekte te perbashketa
Ø       Shfaqja e disa koncerteve net e dy vendet respective me rasti e disa festive fetare    

 

Person kontakti: Berhan Culiqi
Tel: 02240524