Shoqata kulturore turistike “Sarda”  

Misioni:
Promovimi i vlerave kulturore dhe historike Njohja,ruajtja dhe pasurimi I vlerave mjedisore ne te gjithe zonen veriore te perqendruar mbi lumin Drin.Bashkimi dhe harmonizimi i te gjitha vlerave me interes publik ne menyre qe te filloje planifikimi i nje zhvillimi rajonal te ekoturizmit dhe te sporteve te ndryshme perfshire kryesisht sportet e ujit ,gjuetine dhe alpinizmin 

Aktivitete e fundit/Projekt:
Ø       Ne bashkpunim me Drejtorine arsimore shoqata ka krijuar traditen e Festivalit Folklorik per femije ne ishullin e Sardes dikur nje qytet mesjetar,nga festivali I pare ne te tretin te cilet u sponsorizuan kryesisht nga biznese dhe pushteti lokal
Ø       Iniciativa e tradites se festimit te dites se veres me 15 Gusht ne ishullin e Sardes ne bashkpunim me komunitetet fetare
Ø       Organizimi i konkursit te quajtur “Rreth e rrotull”ndermjet shkollave 8-vjecare te Vaut te Dejes
Ø       Organizimi i udhetimevce turistike nje ditore ne liqenin e Vaut te Dejesi rreth      6 000 turisteve nga te cilet 5 000 studente dhe te huaj
Ø       Organizimi i konkurseve te peshkimit amator   

Adresa: L Qemal Stafa, Rr. Don Bosco, Shkoder
Person kontakti:  Artef Lekaj
E-mail: Sarda_art@hotmail.com
,
Sarda_tours@yahoo.it
Mob:  00355 69 21 85 160