Qendra Gruas “Hapat e Lehte”

Misioni:
Forcimi rolit te grave ne shoqeri permes kurseve ne sektoret e punes, promovimit te iniciativave ne mikro-busines me prospective gjinore.  Mbeshtetja e grave me probleme te ndryshme shoqerore, psikike, dhe asistence shendetesore.  Asistimi i minoreneve ne procesin e integrimit dhe jetes se perditshme te Shkodres duke iu ofruar atyre sherbmime shoqerore ne fusha te ndryshme. 
Evidentimi dhe analizimi problemeve te femrave ne Shkoder me qellim qe te zgjidhjen e nevojave e tyre. 
Qellimet e shoqates jane:
Ø       Te forcoje rolin e gruas ne shoqeri nepermjet kurseve formuese dhe informuese ne sektoret e punes, promovimi I inisiativave te mikro biznesit me optike gjinore.
Ø       te mbeshtese grate me probleme te ndryshme sociale neprmjet asistences psiko-sociale, shendetesore etj.
Ø       Te ndihmoje minorancat te integrohen ne jeten e qytetit duke iu ofruar sherbime sociale ne fushat e ndryshme ku ndjehen te lene pas dore
Ø       Te evidentoje dhe te studioje realitetin femeror ne qytetin e Shkodres me qellim qe te zgjidhe problemet dhe nevojat e grave
Ø       Te ndeze dhe te fuse ne boten e punes kategorite e permendura me siper. 

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ø       Internet kafe, bar, dhe restorant
Ø       Organizim seminaresh dhe trajnimesh per ceshtjet gjinore
Ø       Organizim kursesh profesionale ne temat: kompjuter, gjuhe te huaja, kurse vallezimi Ø       Kopesht ditore per femije te grup-moshave nga 3 deri ne 6 vjec
Ø       Aktivitete te Ludotekes me femijte e lagjes afer Qendres Gruas
Ø       Sherbime per grate si; printinim, fotokopjim, perdorim kompjuteri, Internet Kafe  

Adresa: L. 3. Herojte, Nr. 52. afer Katedrales,Shkodra
Person Kontakti: Alketa Leskaj
Tel.: 0224 40 22
Mob: 069/2125590
E-mail:
qendragruas@adanet.net