Qendra e Informacionit te Parkut te Paqes ne Ballkan 

Misioni:
Qendra e Informacionit te Parkut Ballkanik te Paqes mbulon aktivitete ne te gjithe vargun e maleve qe kalojne Kosoven Malin e Zi dhe Shqiperine ne mbeshtetje te krijimit te Balkans Peace Park si dhe te inkurajoje inisiativat bashkepunuese rajonale ne lidhje me ekoturizmin dhe shqetesimin per zhvillimin e rregullt te mjedisit natyror.  Gjithashtu qendra siguron informacion dhe sherbime per individe, grupe apo organizata qe vizitojne te gjitha zonat e Parkut Ballkanik te Paqes, duke punuar me organizatat ne te tre rajonet e Parkut per te inkurajuar zhvillimin e turizmit shtepiak, per te krijuar paketa turistike, per te sjelle traditat kulturore, historike dhe mjedisore ne zonat rurale te vendit tone dhe per te restauruar muzeumet.  

Adresa: Rr. M Barleti, Nr 1, Perballe Telekomit, Shkoder
Person kontakti: Petrit Imeraj
Tel: +3552251704
Fax:+3552251704
Email: bppinfo_al@yahoo.com
pimeraj@yahoo.com
Per me teper informacion mund te vizitoni web site-in tone: www.balkanspeacepark.org