Qendra e Edukimit Qytetar Demokratik ne Shkoder   

Misioni:
Trajnim me qeverine e nxenesve me mesuesit e shkollave te ndryshme te lendeve te ndryshme per edukimin qytetar 
Aktivitete:

Ø       2003-2004-trajnime me mesues dhe qeverine e nxenesve
Ø       2004- qytetari aktive
Adresa: L. V.Shanto, Rr. Park, Shkoder
Person kontakti: Gezim Dibra,Lumnije Matlija, Fatimir Lugji, Fatmir Vadahi