Pushteti Vendor dhe Decentralizmi ne Shqiperi

Misioni:
Projekti i LGDA eshte nje inisiative e Re 3Vjecare e financuar nga USAID per te nxitur decentralizimin , per te zhvilluar kapacitete te tjera te qeverisja vendore dhe per te luftuar korupsionin ne Shqiperi. 
Projekti Perfshin:
Ø       KOMPONENTI 1. 
Ritjen e kapaciteteve dhe pergjegjesite e bashkise
Ø       KOMPONENTI 2.
Decentralizimi Fiskal & Administrativ
 

Aktivitetet e Ardhshme:
Ø       Asistencë për Zbatimin e Proceseve të Punës Miqësore me Klientët,
Ø       Asistence për Punën me Median Vendore për të Kuptuar më Mirë Qeverisjen Vendore,
Ø       Asistence për Mekanizmat e Informimit më të Mirë të Qytetarve rreth Aktiviteteve dhe Vendimeve të Qeverisjes Vendore,
Ø       Asistence per Ndjekjen e Auditimit me Anë të Dhënies së Asistencës për të trajtuar Dobësitë e Identifikuara të Sistemit Financiar,
Ø       Asistence per Përgatitjen e Vlerësimit për Kreditë,
Ø       Asistencë për Menaxhimin e BorxhitAdresa: L. V.Shanto, Rr. Cajupi, Shkoder
Person Kontakti (Koordinatorne terren): Fatlum Nurja
LGDA/USAID Shkodra Regional Office
Tel/Fax: 0224 7248
Mobile: 0692075434