Misioni:

Ne fund te vitit 2005 REC ka festuar 15 vjetorin e tij, icili punon ne baze te programeve te sekretariatit te pergjithshem qe adreson problemet mjedisore ne Europe dhe mbeshtetet per implementimin e programeve mjedisore nen ombrellen e paktit te Stabilitetit. 

Programet e qendres jane:
Ø  Ndergjegjesim
Ø  Edukim
Ø  Ngritje kapacitetesh
Ø  Ndertimin e mardhenieve nderkufitare dhe rajonale
Ø  Hartime strategjish mjedisore
Ø  Pergatitje e LEAP-ve
Ø  Zbatimin e konventave internacionale.
Ø  Kurrikulat e reja shkollore
Ø  Programe prantesh per shoqatat
Ø  Asistence teknike me paisje
Ø  Programe te lidershipeve mjedisore.
Ø  Programe te ruajtjes se biodiversitetit.

 

Adresa: L. Qemal Stafa, Rr. Vojo Kushi, Shkoder
Personi Kontaktit: Diana Bejko
Tel/Fax: +355 2247203
Mobile: +355 692066388