URDHËR PËR NGRITJEN E GRUPIT TË MONITORIMIT TË FAQES ZYRTARE TË INTERNETIT TË KËSHILLIT TË QARKUT SHKODËR

PROGRAMI-I-TRANSPARENCES-I-INSTITUCIONIT-TE-KESHILLIT-TE-QARKUT-SHKODER

FORMULARI-I-KERKESES-PER-INFORMACION

URDHER-I-BRENDSHEM-PER-CAKTIMIN-E-KOORDINATORIT-PER-TE-DREJTEN-E-INFORMIMIT

REGJISTRI-I-KERKESAVE-DHE-PERGJIGJEVE