M.E.SH.B.U.SH

Misioni:
Sistemimin e infrastruktures se bazenit ujore ne qytetin e Shkodres and rrethin e tij ne lidhje me vlerat ekologjiko mjedisore per te ndertuar nje themel baze qe te jete ne gjendje per nje te ardhme te sigururte.  Kjo ka 34 anetare. 

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ø       Oponence e bere per te pernguar ndertimin e hidrocentralit te Bushatit gjate 1999-2000-2001. Financuar nga M.ESH.B.U.SH
Ø       Projekt ide: Systemimin e bazenit ujore te Bashkise Shkoder gjate 2001-2004 financuar nga M.ESH.B.U.SH
Ø       Projekt ide per ndertimin e ures smbi Lumin Buna ne 2003 nga M.ESH.B.U.SH
Ø       Projekt ide per bashkimin midis Shqiperise dhe Kosoves per bashkimin e Lugines se Drinit gjate 2003-2005. Financuar nga Dhoma e Tregtise ne Shkoder
Ø       Projekt ide per ndertimin e unazes se Shkodres qe do te bashkoje Uren e Bacallekut me nje rruge korridor drejt Hanit te Hotit, financuar nga M.ESH.B.U.SH
Ø       Workshop Nderkombetar i organizuar mbi vlerat qe zoteron korridori nga Adriatiku per ne Alpe ne Dhjetor 2002, financuar nga Ministria e Transportit.
Ø       Workshop International i organizuar ne Gjakove mbi vlerate qe posedon korridori nga Adriatiku per ne Alpe ne Dhjetor 2003, financuar nga Ministria e Transportit.
Ø       Projekt ide mbi mundesine e ndertimit te nje hidrocentrali te vogel mbi lumin Shale       

 

Adresa: Rruga ‘ 13 Dhjetori’ , Nr. 6 Shkoder, ALBANIA.
Person Kontakti: Filip Guraziu
Cel. 00355692067818
E-Mail: filipguraziu@hotmail.com