Fondacioni “Zgjidhja e Konflikteve dhe Pajtimi i Mosmarreveshjeve”Qëndra e Ndërmjetësimit – Shkoder

Misioni:
Qendra jone eshte hapur ne maj te vitit 2000. Eshte nje OJF jofetare e hapur te bashkepunoje me shoqata, fondacione si dhe institucione shteterore ne permbushjen e misionit te saj social. Gjate vitit 2004 qendra jone ne bashkepunim me ndermjetes vullnetare ne qytet dhe fshat ka realizuar 278 zgjidhje konfliktesh me ndermjetesim jashte rruges gjygjesore sipas ketyre fushave: 
Ø       Penale53,
Ø       Pronesore75,
Ø       Civile103,      
Ø       Familjare105,
Ø       Shkollore14

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ka realizuar 10 seminare:
Ø       Me nxenes dhe mesues te shkollave te mesme te pergjithshme
Ø       Me Institucione shteterore ( Pushtet vendor, Polici, Gjykate, Prokurori)
Ø       Kemi realizuar 40 emisione ne radio per sensibilizimin dhe propagandim e alternatives se ndermjetesimit ne zgjidhjen e konflikteve. 

Projekte per te ardhmen:
Ø  Edukim per paqe dhe tolerance ne grup mosha shkollore dhe universitare.
ØTrajnime per ndermjetes ne komunitet te cilet kane deshire te kontribojne ne zgjidhjen e konflikteve.
ØSeminar trajnues dhe bashkepunim me punonjesit e policise per zgjidhjen e konfliteve qe i lejon ligji i ndermjetesimit.
ØAktivizimii i gjyqtareve per zgjidhjen e konflikteve te ndryshme jashte rruges gjyqsore ne bashkepunim me qendren tone.
ØHapja e nje ekspozite pikture nga nxenesit e shkollave me tematike, Pajtim- Jo gjakmarrje”

 Adresa: Qendra e Zgjidhje se Konflikteve, L. T.Kola, Rr. Bashkimi Nr 4, Shkoder
Tel: +3552243395
Mob:+355692534725