Le ti gëzohemi sëbashku kësaj dite të begatë, në të cilën shpresa, dëshirat dhe ëndrrat tona kthehen nga i plotfuqishmi dhe realizimi i këtyre aspiratave le të pasqyrohet ne aktet dhe veprimet tona në ndihmë të aryre që kanë më shumë nevojë për ngrohtësin dashurinë dhe vëmemdjen e të gjithëve ne.