Falu gjithë mirësitë
Të rrojnë me nderë në jetë
Të mesojnë dituritë
Të bëhen të vërtetë
Të ndërtojnë mëmëdhenë
Vlerat tja lartësojnë
Mbi gjithë botën ta ngrenë
Si lule ta zbukurojnë!
~ Naim Frashëri~
Kryetari i qarkut Shkodër ishte i ftuar sot në festën e organizuar nga Shkolla fillore “Veli Beqiri” Muriqan me rastin e ditës së fëmijeve.
🎈Gëzuar 1 Qeshorin të gjithë fëmijeve!