25 dhe 26 Shtator 2013 Organizohet një konference në Bari.

25 dhe 26 Shtator 2013 Organizohet një konference në Bari.Ne kuader te projektit AdriGov u organizua një takim pune në mes partnereve dhe te ftuarve te pranishem, mbi gjetjen e instrumenteve Brenda kornizës së “ADRIGOV” dhe procesit e konsultimit të cilin Rajoni Puglia, partner i projektit,  e kishte konceptuar si një seminar të dedikuar “Drejt Macrorajonit Adriatiko Jonian (25 Shtator): Politikat dhe mjetet për rritjen e atraktivitetit rajonal”, ku u theksua qe duke filluar konfrontimin tematik me aktorët kryesorë te rrjeteve që veprojnë në zonë,

do ishte nje mënyrë per të marrë kontributin e tyre në procesin e hartimit të Planit Operacional të Strategjisë Macroregional. Pjesëmarrja kryesore institucionale (nga Komisioni i BE, kombëtare e kontaktit dhe pikat fokale) moren fjalen, për të informuar në lidhje me rrugën procedurale që çon në Makrorajonin Adriatiko Jonian, tashme te ngritur. Më të përshtatura në “ADRIGOV” objektivat e projektit dhe në Komisionin e Kulturës dhe Turizmit se Eurorajonit Adriatiko Jonian, qe u mbajt më 26 shtator, ku një panel të dedikuar në strategjitë rajonale dhe një konfrontim te praktikave më të mira. Nga keshilli i qarkut mori pjese dhe paraqiti materialin e Keshillit te Qarkut, ne kete takim z. Andrea Jakova.