Këshilli I Qarkut, ka qene vizita e pare ne kuadër të turit që Kryetari I Kontrollit të lartë të shtetit do të zhvillojë në të gjithë qarqet e vendit,. Nisur edhe nga lidhja e ngushte e tij me Shkodrën dhe mirënjohja për Kryetaren e Qarkut zonjën Greta Bardeli, Leskaj është ndalur pikërisht në Shkodër për tu njohur me ecurinë e këtyre institucioneve te cilët pas reformës territoriale pesojnë transformime.

Këshilli I Qarkut, ka qene vizita e pare ne kuadër te turit qe Kryetari I Kontrollit te larte te shtetit do te zhvilloje ne te gjithë qarqet e vendit,. Nisur edhe nga lidhja e ngushte e tij me Shkodren dhe mirënjohja për Kryetaren e Qarkut zonjën Greta Bardeli, Leskaj është ndalur pikerisht ne Shkodër për tu njohur me ecurinë e ketyre institucioneve te cilet pas reformes territoriale pesojne transformime. Gjate këtij takimi, zonja Bardeli e ka njohur Kryetarin Kontrollit te Lartet e Shtetit, ne lidhje me tkurrjen e numrit te punonjesve te ketij institucoioni me buxhetin e ri per vitin e 2016-te, ku do te kete nje pergjysmim te administratës aktuale te Këshillit te Qarkut te Shkodres. Ndërkohë që ajo e njohu kreun e KLSH-se edhe me projektet në të cilat është pjese ky institucion e ne mënyre te veçante ne lidhje me projektet nderkufitare kun je vend te veçante ze bashkepunimi me rajonet e shtetit fqinj te Malit te Zi. Nga ana e tij, Leskaj, përgezoi zonjën Bardeli për punën e deritanishme por edhe vizionin e saj, per te cuar akoma me perpara kete institucion I cili ka një rol të rëndesishem ne zhvillimin e Qarkut te Shkodres