U zhvilluam takimi i parë për të vendosur bazat e një bashkëpunimi që do t’i jap qarkut të Shkodrës projekte konkrete për zhvillim në infrastrukturë, turizëm, trashëgimi kulturore si dhe zhvillimin në burime të rinovueshme të energjisë. Ne prezencen e Sekretares se Keshillit te Qarkut Shkoder Znj. Edita Shoshi Zv. Kryetarin e Bashkise Shkoder Z.Gjuraj ku bashkë me kryetarët e bashkive përreth luginës së Drinit Z.Babani dhe Z.Gjonaj si dhe të gjithë aktorët e tjerë të interesuaru diskutua mbi bashkepunimin me KESH e cila si çdo korporatë tjetër moderne, nëpërmjet projekteve konkrete të zhvillimit t’ju kthej diçka mbrapsht komuniteteve që prej vitesh kanë kontribuar në zhvillimin e sistemit energjitik Shqiptar.

https://www.facebook.com/334199116723104/posts/1946359872173679/?sfnsn=mo