🌸22 Marsi – shënon festën e Sulltan Novruzit.
Sipas historisë së besimit bektashi, kjo ditë që përkon me lindjen e Imam Aliut në Qabe, simbolizon lindjen e shpresës dhe rigjallërimin e natyrës. Me filozofinë, përpjekjet dhe sakrificat e tij sublime, si dhe roli e kontributet e qenësishme të bektashinjve shqiptarë në rrjedhën e historisë, shembulli I Imam Aliut përbën garanci për të tashmen dhe të ardhmen jo vetëm të këtij besimi, por edhe të gjithë shoqërisë sonë.
Për shumë mot Gëzuar!