Mbi Konferencën Kombëtare të agjendës së gjelbër

Me 11 Shkurt 2009 në ambientet e Hotel Rogner në Tiranë u zhvillua konferenca
Kombëtare e Agjendës së gjelbër…

MANAXHIMI RAJONAL I MBETURINAVE SHKODËR  BUSHAT

Me datën 4 Mars 2009 në ambientet e Grand Hotel Europa u zhvillua një takim përproblemet e menaxhimit rajonal të mbeturinave për Shkodrën dhe Lezhën…

Takim pune ne Qendrën Aarhus Shkodër

Me datën 9 Mars 2009 në mjediset e Qendrës Aarhus, dega Shkodër u miratua plani
vjetor i punës së kësaj qendre, për periudhën mars- dhjetor 2009.