1 Kryetari i Këshillit të Qarkut Shkodër Gjovalin Kolombi Kryetar
2 Përgjegjësi i S.A.M.T. Fatmir Tepelia Sekretar
3 Drejtori i Policisë së Prefekturës Shkodër Vullnet Topalli Anëtar
4 Drejtori i Agjensisë Rajonale të Mjedisit Ilirian Idrizi Anëtar
5 Drejtori i Drejtorisë së Bujqësisë dhe Ushqimit Guri Beshi Anëtar
6 Drejtori i Pyjeve dhe Kullotave Myzafer Kraja Anëtar
7 Drejtori i Bordit të Kullimit Muhamet Muça Anëtar
8 Drejtori i Ujësjellësit fshat Flauers Shoshi Anëtar
9 Drejtori i Qendrës së Transferimit të Teknologjive Ismet Dibra Anëtar
10 Juristi i Këshillit të Qarkut Shkodër Fluzela Zaja
Anëtar
11 Kryetari i komunës Bushat Zef Hila Anëtar
12 Kryetari i komunës Postribë Faz Shaba Anëtar
13 Kryetari i komunës Gur i Zi Broz Marku Anëtar
14 Kryetari i komunës Dajc Arben Gjuraj Anëtar
15 Kryetari i komunës Velipojë Nikoll Marku Anëtar
16 Kryetari i komunës Ana e Malit Arben Ceni Anëtar
17 Kryetari i bashkisë Koplik Ramadan Likaj Anëtar
18 Kryetari i komunës Qendër Koplik Isa Ramaj Anëtar
19 Kryetari i komunës Kastrat Gjovalin Veshti Anëtar
20 Kryetari i bashkisë Pukë Rustem Struga Anëtar
21 Kryetari i bashkisë Fushë Arrëz Ndue Palucaj Anëtar
22 Kryetari i bashkisë Shkodër Lorenc Luka Anëtar
1 Kryetari i bashkisë Vau i Dejës Gjon Marku Anëtar