PROJEKT DOKUMENTI I PARË I PROGRAMIT BUXHETOR AFATMESËM 2023-2025 (PDF)

 

Njoftim (PDF)