NJOFTIM MBI VAZHDIMIN E PROCEDURES SE SHPALLJES SE LEVIZJES PARALELE DHE PRANIM NE SHERBIMIN CIVIL KATEGORIA EKZEKUTIVE PER POZICIONIN E SPECIALISTIT TE DREJTORISE SE ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES KESHILLI I QARKUT SHKODER

 

SHKARKO PDF