NJOFTIM MBI VAZHDIMIN E PROCEDURES SE SHPALLJES SE LEVIZJES PARALELE DHE NGRITJES NE DETYRE PER POZICIONIN E PERGJEGJESIT TE DREJTORISE SE ADMINISTRIMIT DHE MBROJTJES SE TOKES KESHILLI I QARKUT SHKODER

SHKARKO PDF