Shpallje fituesi PERGJEGJES SEKTORI FINANCE

 

Shpallje fituesi specialist specialist per promovimin