“Mbi miratimin e Projekt-Dokumentit të Parë të Programit Buxhetor Afatmesëm 2022-2024”,

 

SHKARKO – Njoftimi konsultimi

SHKARKO – Projektdokumenti i PBA-së 2022-2024