Konferenca DUKAGJINI NE FOKUS

Fjala e hapjes, kryetari i Keshillit te Qarkut Shkoder

Z. Astrit Bushati, deputet

Temat e prezantuara ne ketë konference:

1. Zhvillimi i Turizmit dhe agroturizmit ne zonen e Dukagjinit

2. Promovimi i turizmit ne zonen e Dukagjinit, Thethi model zhvillimi

3. Situata sociale, mundesite e zhvillimit te metejshem

4. Tradita dhe mundesite e zhvillimit te bujqesise dhe blegtorise ne zonen e Dukagjinit

5. Pyjet dhe zhvillimi i tyre i qendrueshem ne zonen e Dukagjinit

6. Te dhena gjeominerale, mbrojtja nga rreziqet gjeonatyrore ne zhvillimin e zones se Dukagjinit

7. Burimet hidrike, rezerve e madhe zhvillimi ne fushat e ndryshme ne zonen e Dukagjinit

8. Situata aktuale per pronesine mbi token ne zonen e Dukagjinit dhe disa drejtime zhvillimi

9. Infrastruktura sot ne Dukagjin dhe nevojat per zhvillimin e saj

10. Monumentet kulturore nga Postrriba ne Dukagjin

11. Bimet aromatike mjekesore dhe industriale mundesi zhvillimi ne zonen e Dukagjinit

12. Mundesite e zhvillimit te gjeoturizmit ne zonen e Dukagjinit