Veprimtaritë në kuadër të projektit
 
 Aktiviteti mediatik i prezantimit të projektit