Shoqata Kulturore Artistike “CAMAJ-PIPA   

Misioni: Publikimi dhe shpalosja e vlerave te veprave te shkrimtareve te medhenj dikur te censuruar si dhe ndihma ndaj shkrimtareve te rinj per te gjithe veriun.

Projekte / aktivitete:
Ø       Promovim I vepres se 2 shkrimtareve A.Pipa dhe M. Camaj
Ø       Botime te vepres se plote ne gjuhen shqipe ne territoret shqiptare te vepres se M. Camaj, E.koliqi,dhe figura te tjera te Shkodres
Ø       Publikime shkencore dhe akademike te stafit akademik te Universitetit te Shkodres
Ø       Tekste shkollore te nivelit te mesem dhe te larte
Ø       Krijimi I nje reviste letrare duke pershire forcat krijuese teqytetit te Shkodres dhe te veriut si dhe te arteve figurative te piktoreve me te afte   

Adresa:L.Kiras, Rr.Kodra, Nr. 43 Shkoder
Person Kontakti: Prof. Hasan Lekaj
Tel:     +355692139980/+3552243822
E-mail: h_lekaj@yahoo.com,
hlekaj@unishk.albnet.net