Shoqata Kombetare e Ushtarakeve ne Rezerve te Shqiperise
Dega Shkoder  

Misioni:
Shoqata URSH ka per mission te bashkoje rreth vetes me vullnet te lire ushtaraket qe kane dale ne pension nga strukturat Ushtarake te Republikes se Shqiperise, te ruaje dhe te zhvilloje me tej traditat patriotike dhe luftarake te p[opullit shqiptar.  Te ruaje dashurine per profesionin e Ushtarakut, Te perfaqesoje dhe te mbroje ne institucionet Shteterore interesat sociale, ekonkmike dhe kulturore te ushtarakeve ne reserve dhe lirim. 

Aktivitete:
Ø       2005- Pjesemarrje ne Kongresin e Konfederates nderaleate te ushtyarakeve ne reserve
Ø       Organizon cdo vit aktivitete ne festat e Ushtrise  

Adresa:Shtepia e Oficereve, Shkoder
Person Kontakti:  Kolonel(R) Marash Malaj
Tel: 0224 48132