Misioni:

Njohja dhe zbatimi I teknikave te bujqesise se qendrueshme (permakultura) per shfrytezimin maksimal te burimeve locale, permiresimin e jetes dhe luftimin e varfesries ne zonat rurale  

Projektet:

Ø  2003- ne vazhdim Ruajtja dhe rinovimi I farerave dhe fidanave me vlera. Seed Bank Project 

Ø  2004-ne vazhdim Prodhimi I fidanave locale ne sera

Ø  2003-2004 rezervuare ne kullota

Ø  2003-2004 menaxhimi I burimeve ujore ne zonat me pak uje
Ø  2003-4-5 sistemet e vaditjes me pika per kursimin e burimeve ujore(217 miniprojekte ne zonat rurale)
Ø  2004 ne vazhdim sisteme te kompostimit programeve te trajnimit si dhe grupeve te fermereve perfshire grate mbi filozofine dhe parimet e permakultures si dhe aplikimet e saj ne ferma

Ø  2003-4-5 Perpunimi fruta –perimeve, marketing, etiketim, dhe paketim.

Ø  Aktivitete nderkufitare ne mbeshteteje te permakultures se qendrueshme ne Mal te Zi dhe Kosove 

Adresa: L.Qemal Stafa, Rr.Daut Borici,
Nr. 1115(te Ura Dervish Beg) Shkoder
Person kontakti: Tome Ndoka
Nr. Tel +355682299444, +355682228176