Misioni:
Eshte themeluar ne vitin 1995 dhe e regjistruar ne gjykate me nr.36,date 20.12.1995 dhe se ne perberje te saj ka mjeke higjeniste,epidemiologe,mikrobiologe,kimiste etj. 
Objektivi kryesor i shoqates eshte i lidhur me  evidentimin e elementeve higjenike qe ndikojne ne mjedisin dhe shendetin si dhe sensibilizimi i mbare opinionit publik per te rritur edukaten higjenike dhe shendetesore.  Prioritet i punes se shoqates eshte rritja e nivelit te edukimit mjedisor e shendetesor kryesisht te brezit te ri, nxitja  dhe bashkepunimi ne grupet mjedisore te te rinjve.Shoqata ka zhvilluar veprimtari edukative ne fushen e higjenes te mjedisit dhe te parandalimit te semundjeve ngjitese,ajo ka bashkepunuar me Bashkine dhe me shoqata te tjera mjedisore,duke marre pjese ne referime ne konferenca per mjedisin etj. 

Projektet/Aktivietet e realizuara:
Ø  “Sensibilizimi i popullates se qytetit te Shkodres per rrezikun qe paraqesin mbeturinat jetesore dhe nevoja e perkujdesjes higjenike per to” finncuar nga Fondacioni Shqiptar i Shoqerise Civile 1995
Ø  “Elemente higjenike te ekosistemit urban dhe semundjet ngjitese ne Shkoder “financuar nga fondacioni Soros 1998
Ø  “Dita Boterore e mjedisit ne Parkun Kombetar Theth”2001 financuar nga GEF/SGP
Ø  “Dita Boterore e Mjedisit –buze liqenit te Shkodres –2002 financuar nga GEF/SGP
Ø  Elemente teoriko-praktike te trajnimit te infermiereve e laboranteve” financuar nga fondacioni Soros 

Adresa: SH. H. SH
Person kontakti: Merzuk Hoxha
Tel:0224 21 11
Mob. 0692713098