Shoqata  “ATDHETARE-DUKAGJINI”  

Misioni:
Shoqata “Atdhetare-Dukagjini” eshte krijiuar ne vitin 2003 dhe njihet juridikisht me vendim Nr. 666 date 13 maj 2003 te gjykates se shkalles se pare Tirane, me qender ne Shkoder dhe se objekti saj eshte:
 
Ø       Te perfaqesoje dhe te mbroje vlerat e trashegimise,interesat historike,kulturore,ekonomike dhe net e gjitha fushat e jetes te komunitetit dukagjinas.
Ø        Te punoje per te siguruar nje pjesmarrje sa me dinjitoze te kesaj pjese te shoqerise shqiptare,net ere jeten shoqerore e politike,ne proceset vendimarrese ne mbrojtje te paqes dhe te demokracise.
Ø        Te punoje per njohjen dhe publikimin e te gjithe personave te njohur ne fusha te ndryshme te jetes dukagjinas.    

Projektet e zbatuara:
Ø             Argetim, me rastin e 93 vjetorit te luftes se popullit te Dukagjinit kunder pushtimit osman dhe 88 vjetorit te rezistences se popullite te kesaj treve kunder ushtrise malazeze, me 9 korrik 2003
Ø             Takim me bisnesmen e tregtare dukagjinas per njohjen me objektyivat e programin e shoqates, me 15 nentor 2003
ØMbremje argetuese, me rastin e Krishtlindjes dhe vitit te Ri 2004,        me 17 dhjetor 2003
Ø             Paraqitja e numrit te Pare te gazettes “DUKAGJINI”, me 30 dhjetor 2003. Gazeta “DUKAGJINI”, periodik i mujor i shoqates, deri  tani kane dale 14 numra te saj. Ajo shperndahet ne Tirane, Kurbin, Lezhe,Malesi e Madhe,ne Shkoder dhe ne komunat e Dukagjinit
Ø       Mbremje argetuese,me rastin e festes se Pashkeve, me 10 prill 2004
Ø       Festimi i Nje vjetorit te krijimit te shoqates dhe paraqitja e botimit te librit “Dukagjini Yne” te autoreve Prel Milani e Lazer Kodra,me 15 maj 2004
Ø       Paraqitja e botimit te librit monografi “Mehmet Shpendi”,te autorit Pal Doci,me 15 nentor ne Tirane
Ø       Veprimtari shkencore,me temen “Kuvendet malesore dhe koha”,kushtuar 85 vjetorit te aktit te beses,me emrin “Akti i Beses se Prekalit”,me 19 nentor 2004
Ø       Mbremje argetuese,me rastin e festes se Krishtlindjes dhe vitit te Ri 2005,me 20 dhjetor 2004
Ø       Festimi nje vjetorit te botimit te gazettes “DUKAGJINI” dhe paraqitja e botimit te librit me poezi “Mos me lexoni”,te autorit Lazer Kodra,me 30 dhjetor 2004.

Adresa: Lagja “Vojo Kushi”, Rruga “Çlirimi”, Pallati Nr.1261, Shkoder-Albania
Person Kontakti: Ndue Sanaj
Tel/Fax. 00355 22 43664
Cel. 00355 69 23 28 116