Shoqata  Artistike – Kulturore

Shtëpia e Artit “IDROMENO”

  

 

 

Misioni:
Shoqata eshte legalizuar me vendimi gjyqësor nr. 476 dt. 10.12.2002 të Gjykatës së Tiranës dhe licensuar nga Dega e Tatim – Taksave Shkodër, nr. 16 dt. 07.01.2003 me numur llogarie 4100 1093 në Bankën Kombëtare Tregtare ( B K T ) – Dega Shkodër.  Kjo ka si qellim te drejtojë, organizojë dhe zhvillojë veorimtari artistike e kulturore në qytetin e Shkodrës, në të gjithë vendin dhe jashtë vendit,si spektakle,shfaqje teatrale, estrade, dhe të hapë ekspozita të arteve figurative; te organizojë kurse të ndryshme kultroree artistike në të gjitha fushat; si dhe të organizojë turne në në qytete e vende të ndryshme me grupe artistike.

Projektet e zbatuara:
Ø       Ka organizuar veprimtari të ndryshme kulturore artistike si: 70-vjetori i lindjes së Piktorit të Popullit Ismail Lulani
Ø       “Miqtë e Tanos” – shfaqje e madhe artistike me krijimtarinë e Artistit të Popullit Tano Banushi, botim dhe promovimi i librit të Tano Banushit me krijimtarinë e tij letrare-humoristike
Ø       Organizimi i ceremonisë së dhënies së titullit “Mjeshtër i Madh” këngëtarit të shquar shkodran Lukë Kaçaj

Ø       Organizimi i ekspozitës së piktores Nineta Verbica në Ulqin, etj.etj.

 

Adresa: Isa Alibali, L.”Qemal Stafa”, Rr. “Zogu I I-rë” , P.1 H.2, Shkodër
Person Kontakti: Isa Alibali
Tel. 00355 224 70 63
Cel. 00355 (0)69 25 33 825