“Shkodra Basket” 

Misioni:
Kjo eshte themeluar ne 1996 ne seli ne Shkoder dhe se misioni I saj eshte te promovoje sportin e basketballit ne Shkoder.  Qellimi organizates tone nuk eshte vetem mbi rezultatete e sportit te atletikes, por karakteri zhvillimit te femijeve dhe te rinjeve, konkurenca e shendetshme dhe miqesore.  Mqs qyteti yne eshte i varfer, ka shume pak mundesira per te argetu te rinjte.  Ne te tille mjedis, te rinjte ka nje tendence per dembelizem, vetmi, te sorollaten, meren me krime ose droge.  Prezantime tek ato sportin e basketbollit ofron nje alternative te shendshme per trupin dhe mendjen e tyre. 

Projektet e reailizuara/Aktivitetet:
Ø       Pjesmarrje e te rinjeve ne kampjonatin e basketbollit (cdo vit)
Ø       Ne 1999 dhe 2000 kampjon
Ø       Nenkampjon 2001 dhe 2003 per te rinjte
Ø       Pjesmarese e nje aktiviteti nderkombetare ne France ne 2001 ne Lion
Ø       ne 2003 pjesmarrese ne kampjonatin e basketbollit ne Novaro
Ø       Ne 2004 pjesmarrese ne kampjonatin e te rriturve ne A2

Nga 2004 deri tani jemi ne kategorine te rriturve

Adresa:L: A. Haxhija, Rr. Smakej, Nr 60Shkoder,
President: Gezim Galiqi,
Secretar: Dritan Kruja,
Trajner:  Refik Vorfa
Mobile: 0692087280
Mobile: 0692596226
Email: gezimgaliqi@yahoo.com