Qendra Ndërfetare e Trajnimit të Grave në Shkodër

Hyrje:
“Nxitja e Harmonisë Fetare në Shqipëri”, është një projekt që zbatohet nga World Learning për Zhvillim Ndërkombetar (një organizatë jo qeveritare me qëndër në Shtetet e Bashkuara).  Ky projekt është i financuar nga USAID (Agjensia per Zhvillim Ndërkombëtar e Shteteve të Bashkuara).  Projekti synon në mbështetjen e mirëkuptimit dhe tolerancës ekzistuese në shoqërinë shqiptare si dhe stimulimin e harmonisë midis popullsive fetare.  Qëndra Ndërfetare e Trajnimit të Grave në Shkodër, është financuar nga projekti i Granteve të Vogla te USAID-it. 

Misioni:Rritja e mundësive të punësimit për gratë të besimeve të ndyshme, që janë mbi 18 vjec, fuqizimi i grave për zhvillimin e komunitetit, dhe promovimi i bashkëpunimit ndërfetar dhe bashkëegzistencës nëpërmjet trajnimit profesional të grave dhe workshopeve e seminareve të ndryshme. 

Aktivitetet e ardhshme:
Ø       Kurse trajnimi me temë “Si të fillosh një biznes”
Ø       Kurse trajnimi kompjuteri
Ø       Kurse gatimi
Ø       Kurse trajnimi mbi shëndetin dhe edukimin
Ø       Workshop me temë “Bashkëegzistenca dhe toleranca ndërfetare”
Ø       Ekspozitë

 

Adresa: Rr. 13 Dhjetori, Prane ish-Kinema Verores, Shkoder
Person Kontakti: Alma Shkreli
Tel. +355 69 2335465