Pikat e hyrjes në Qarkun Shkodër

Me avion

I vetmi aeroport ndërkombëtar i vendit është Aeroporti “ Nënë Tereza “ (www.tirana-airport.com.al), 88 km nga Shkodra.
Lidhjet kryesore janë me Italinë, Austrinë, Gjermaninë, Greqinë dhe Hungarinë.
Aeroporti i Podgoricës, Mali i zi 56 km nga Shkodra

Me traget

Porti kryesor – porti i Durrësit ndodhet 105 km nga Shkodra. Përmes këtij porti ka lidhje të përditshme me Italinë ( Bari, Ancona dhe Trieste). Porti më i afërt është ai i Shëngjinit 42 km nga Shkodra dhe ai i Barit( Malit të Zi ) 46 km.

Me makine

Rruga e re SH2 ( e inaguruar në 2004), lidh Shkodrën me Tiranën ( 98 km) dhe Durrësin (105 km). Duke qenë se Qarku Shkodër është një qark ndërkufitar me Malin e Zi 3 pikat e hyrjes janë:
Muriqan( 13 km)
Hani i Hotit ( 35 km)
Vermosh ( 99 km)
Të cilat lehtësojnë lidhjen e qarkut Shkodër me vendet e rajonit.