Misioni:

Promovimi i ndergjegjesimit te njerezve te cdo grupmoshe qe ka te beje me problemet e ambjentit si dhe rritjen e kultures mjedisore.  Kjo kryen veprime praktike ne meny re qe te ruaje vlerat natyrore ne Shqiperi dhe jashte saj. Ti paraprije parandalimit te higjienes mjedisore semundjeve te ndryshme duke perdorur cfare natyra ofron ne favor te jetes sone. 

Projektet/Aktivitetet e realizuara:

Ø  Zatuse e projektit “Dita Nderkombetare e Qyteteve te Pastra…” ne bashkepunim me shoqatat e tjera mjedisore, Bashkine Shkoder, CSDC dhe OSCE

 

 

Adresa: L.S.Halili, Rr. B.Hebovija, Pall 1266, Shkodra
Person kontakti: Lindita Bushati
E-mail: linditabushatie@yahoo.com

Tel: +355 224 89 90