Mbrojtja e Resurseve te Peshkimit ne Shkoder   

Misioni:
Kjo organizate ruajtjen e mjedisit dhe vecanerisht resurset peshkore.  

Projektet/Aktivitete e realizuara:
Ø       Viti 2001 Bashkepunime dypalesh per problemet e peshkimit ne liqenin e Shkodres, financuar nga Qendra Rajonale e Mjedisit per Europen Qendrore e Lindore- REC me shuma 2000 euro
Ø       Viti 2003 Promovim i vlerave te peshkut ne Liqenin e Shkodres, bashkefinancim i COOPI, SHMRPR, organizzata MP, shuma 1000 euro.
Ø       Viti 2004 Edukimi Mjedisor ne Shiroke e Zogaj, financuar nga MILIEU KONTAKT, shuma 1150 euro.
Ø       Takime sensibilizuese per ndalimin e gjuetise me dinamit ne Liqenin e Shkodres ne bashkepunim me OSCE.
Ø       Aktivitete me komunitetin e peshkatareve, organizata te tjera OJF-te, OSCE, programe mediatike dhe ne menyre te vecante bashkepunim i qendrueshem ne projektet qe aplikohen ne liqenin e Shkocres.
Ø       Pjesemarrje e prezantime ne konferenca kombetare e nderkombetare per probleme peshkimi dhe mjedisi.              

 

Adresa: L.Kongresi Permetit, Rr. O.Kuka, Nr, 3 Shkodra
Person kontakti:Rasim Suma
E-mail: rasimsuma@yahoo.it
Mob: 0682543261