Koha e Lëvizjes Aktive e Strukturave Shoqërore (KLASS) 

Misioni:
K.L.A.S.S. është  një  organizatë me mision  lëvizjen e jetës  së shoqërise civile  në sferat kulturore, sociale, juridike dhe ekonomike.
K.L.A.S.S është një organizatë e pozicionuar kundër fenomeneve të shfaqura si cënime të interesave dhe të të drejtave të komuniteteve e shoqërisë së gjërë, kundër neglizhimit dhe injorimit të dinjitetit të shtresave shoqërore, kundër epitafeve të kulturave dhe përgjumjes së atij intelekti kulturor, kundër arkivimit të diturive  dhe aftësive njerëzore, kundër prapambetjes, ndarjes, pasigurisë, konfliktit dhe pabarazisë duke theksuar demokracinë në çdo strukturë të shoqërisë dhe aktiviteteve të saj. 
Fusha: Sociale, kulturore,  juridike dhe ekonomike. 
Specifike te tjera:
K.L.A.S.S. eshte organizate joqeveritare,OJF e rregjistruar  ne Gjykaten e Shkalles  se pare Tirane me nr. Vendimi 1255 dt. 26/01/05.K.L.A.S.S.  vepron ne Rrepubliken e  Shqiperise  dhe me gjere me qender ne Shkoder .  K.L.A.S.S. perbehet nga nje staf intelektualesh ,kryesisht studente ,mesues,pedagage etj
 

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ø       27 Qershor 2005 debat publik me kandidatet per deputet te Zones Nr 5 ne Shkoder
Ø       28 Maj 2005 organizon ne qytetin e shkodres ne bashkepunim me Federaten shqiptare  te Taekwondo-se kampionatin kombetar te Taekwondo-se
Ø       22 Prill 2005 u angazhua ne diten boterore te Tokes per sensibilizimin dhe pastrimin e qytetit nen moton “Toka na mban, ne ta mbajme ate”
Ø       21 Mars 2005 organizoi me rastin  e dites se pranveres aktivitetin sportive artistic “Kros Pranvere  2005 –Vrapojne votuesit e rinj” ne bashkepunim me bashkine shkoder, CSDC dhe me sponcor te ndryshem.  

 

Adresa: L.Vasil Shanto, Rr.Çajupi  Nr 175  Shkodër.
Person kontakti : Afrim Gerbeti
Cel: 0682604404

E-mail: klassorganizate@yahoo.com