Misioni:

Ky keshill ka per qellim te bje organizimin e biznesit, kualifikimin e bashkepunimit me OJF-te dhe informimin e tyre. 

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ø    Organizimin e tre Kongreseve per Agro Biznesin ne vitet 2001, 2002, dhe ne 2005
Ø    Takime zonale nje here ne 3 muaj me OJF-te e biznesit ne zonen e Shkodres ku zhvillohen tema per kualifikimin e anetareve ne drejtim te rritjes se aftesive profesionale per marketingun e prodhimeve, tregtimin e imputeve bujqesore.
Ø        Bashkepunimin me sherbimin keshillimore te Drejtorise se Bujqesise dhe Ushqimit ne Veri te Shqiprise
Ø        Botim mujore te revistes “Eksperti Bujqesor”
Ø        Botime dhe artikuj te ndryshem ne fushen e bujqesise
Ø Botime dhe artikuj te ndryshem ne fushen e bujqesise

 

Adresa:L. Vasil Shanto, Rr. Vaso Kadia, Pall. 1164, Person Kontakit:  Ahmet Osja, Shkoder, Albania

Email: osja@ifdcabania.org