Misioni:
Shoqata”Gruaja tek gruaja” eshte themeluar nga nje grup grash anetare te Qendres keshillimore per grate dhe vajzat ne Shkoder .Ky grup mori 5 vjet eksperience ne sigurimin e mbeshtetjes grave te trafikuara te cilat jane viktime e abuzimit fizik seksual dhe emocional.  Krijimi lidhjeve rajonale ndermjet kulturave te ndryshme nenkupton problemet e grave ne pergjithesi dhe dhunen shtepiake ne vecanti per te gjetur menyra per minimizimin e problemit. 
Anetaret e shoqates kane nje bekgraund qe mundeson realizimin e misionit te shoqates dhe mbajtjen e vizionit te saj.  Stafi konsiston ne punonjes sociale, psikologe, avoketer dhe trajnues te cilet jane eksperte mbi dhunen ne familje,te trafikimit te qenieve njerezore dhe probleme gjinore
 

Projektiet/Aktivietet e realizuara:
Qendra per grate dhe vajzat e abuzuara ofron keshillim ne linje telefonike dhe aktivitete trajnuese ne fushat qe vijojne:
Ø             Mbeshtetje emocionale
Ø             Orientim ne vendimarrje
Ø             Konfidence totale
Ø             Informacion mjekesor
Ø             Informacion ligjor

 

Adresa: L.V.Shanto, Rr. M.Barleti, siper Bar Kristal Shkoder
Person kontakti: Majlinda Angoni
Tel: 0224 1155
Mob: 0682168886