Gruaja ne Zhvillim Shkoder

 

Misioni:
Forcimi i shoqerise, ekonomise, politikes, dhe statusit kulturore te grave.  “Gruaja ne Zhvillim” eshte anetare e Rrjetit te Grave Shqiptare te Mileniumit.  Kjo kabashkepunuar afer me Qendren Carter dhe Ministrine e Punes dhe Ceshtjeve Socjale brenda ndertimit te Strategjise Kombetae te Zhvillimit Ekonomik dhe Reduktimit te Varferise. 
Kjo eshte rregjistruar me 22 Janar 1998 ne gjykaten e Shkodresme vendim nr.17dhe me tej regjistruar ne Tirane sipas ligjit te ri mbi OJFme vendim nr.961.  Donatoret dhe bashkepuntoret tane jane: Karitasi Gjerman, Ambasada e SHBA, Qendra perDrejtesi dhe Paqe, Bashkia Shkoder, Drejtoria Rajonale e Arsimit ne Shkoder, Oxfam-GB, Regione Emilia Romagnia, AVSI, Qendra Burimore per Familjen, PNUD, Union Gender Task Force, NED etc
 

Projektet/Aktivitetet e realizuara: 
Projektet ne vazhdi, per momentin perfshijne rritjen e ndergjegjesimit dhe fushate asistence per familje te prekura nga fenomeni i gjakmarrjes, sipermarrje shoqerore ne favor te vajzave dhe graveme probleme socioekonomike, dhe forcimi i Qendres Rajonale ne Shqiperine e veriut. 

Adresa: Rr. Skenderbeg, L. 3Heronjtre, Pall.1045, Shkoder – ALBANIA
Person Kontakti: Anila TREBICKA (GURAKUQI)
Tel.   02/24 8896
Fax:  02/24 8896
Mob. 068/2236875
E -mail:  widanila@albnet.net