Gruaja ne Funksion te Mjedisit   

Misioni:
Kjo shoqate eshte e perbere nga 12 anetare specialist te fushave te ndryshme dhe se kryetare eshte Znj. Farida Radadani.  Objektivat e saja jane te punoj per ndergjegjsimin e te gjitha moshave per mbrojtjen e natyres, ujit, ajrit, nga ndotjet e ndryshme, per nje mjedis te paster si komponent i shendetit, ruajtjen e ekuilibrit ekologjik, shtim i masiveve te gjelberuara dhe ruajtja e raporteve te gjelberimit te biodiversitetit ne harmoni me natyren.  Bashkepunon me organita te ndryshem social- ekonomik brenda dhe jashte vendit si dhe me pushtetin lokal per problemet e mjedisit, shendetit, higjenes, te luftes kunder trafikimit te femrave, droges dhe pjesemarrja e saj ne vendimmarrje per keto probleme.  Jep trainime profesionale ne dobi te komuniteteve me zhvillim te ulet, etj.  

Projektete/Aktivitetet e realizuara:
Ø       ‘’Dita Nderkombetare e Qyteteve te Pastra’’ projekt i realizuar ne bashkepunim me OSCE, CSDC, shoqatat mjedisore ne Shkoder, financuar nga OSBE
ØTakime nderkufitare dhe binjakzim me nje shkolle ne Mal te Zi, financuar nga REC
Ø       Edukim mjedisore ne bashkepunim me shoqaten ‘’Ylber’’, financuar nga Mileo Contact Oost Europa
ØSensibilizim mjedisore, financuar nga Kryqi i Kuq  

 

Adresa: L. Perash, Rr: Alqi Kondi, No: 1069, Shkoder
Person Kontakti: Farida Ramadani
Mobile: 0692328055
E-mail: faridagfm@hotmail.com