Gruaja e Shkodres

Misoni:
Te drejtat e njeriut dhe vecanerisht te grave 

Projekt/Aktivitetet e realizuara:
Ø       1999 –Kordinimi i organizimit te Festivalit te femijeve
Ø       1999 –Dhenia asistences per refugjatet e Kosoves
Ø       2000-2001 –Shperndarja e ndihmes per femijet Jetime
Ø       2002-2003 – Asistence per kerkuesit e Azilit te Shkodres
Ø       2004-2004 – Trajnim per grate me probleme sociale te Shkodres   

Adresa: L. “Ndoc Mazi”, Rr”Marin Barleti”, Ap   168, H2, k4,
Shkodra
Person kontakti: Luiza Vojoshi
Tel/fax: 022/45008
Mob: 068/2240205
E-mail: gruajaeshkodres@yahoo.com