Drejtesi e Paqe   

Misioni:
Qendra “Drejtesi dhe Paqe” ka per qellim te ndihmoje ne pajtimin e familjeve qe jane ne konflikt per arsye te ndryshme duke perfshire te gjitha strukturat e interesuara ne kete problem, te trajnoje njerez dhe autoritetet lokale si dhe komisionet ne zgjidhjen e problemeve ne rajonin e Shqiperise se Veriut duke ndertuar shkolla, ura, rruge.Te punoje me femijet e privilegjuar dhe te nderhyrje ne situate te ndryshme emergjente.

Projektet/Aktivitetet e realizuara:
Ø       Projekt per eliminimin e fenomenit te gjakmarrjes dhe lehtesimin e pasojave te tij. Financuar nga CRS Albania dhe CORAID-Holland
Ø       Rindertimi i dy shkollave ne bashkepunim me komunitetin e Malesise se Madhe.financuar nga CRS, Catholic Agency For Oversea Development (CAFOD), & CARITAS-Albania).  Mars, 1997
Ø       Program edukimi fshatrat e rajonit te Shkodres ne bashkepunim me Drejtorine arsimore te rajonit te Shkodres (Projekt Pilot) financuar nga CRS, Agency for Education Department Project-Soros Foundation Mission Albania). Prill, 1997
Ø       Mini projekte rikonstruktimi I urave dhe rrugeve ne Shkodër and Malësi e Madhe region (financuar nga CARITAS-Albania). Gusht 1997
Ø       Fushate ndergjegjesimi ne fshatrat e rajonit te Shkodres (Projekt Pilot) (financuar nga CRS). Tetor, 1997
Ø       Fushate ndergjegjesimi publik ne fshatrat e rajonit te Shkodres (Projekt Pilot) (financuar nga CRS). Tetor, 1997
Ø       Studim I rasteve te gjakmarrjes ne fshatrat e rajonit te Shkodres (Projekt Pilot) (financuar nga CRS). Dhjetor, 1997
Ø       Sesion trajnimi mbi zgjidhjen e konflikteve me drejtoret e shkollave dhe autoritetet lokale ne Shkoder (Projekt Pilot) (financuar nga CRS) Shkurt, 1998
 
Ø       Aktivitete pajtimi ne bashkepunim me freterit franceskane ne rajonin e Shkodres (financuar nga Kisha Katolike Shkodra dhe CRS). 1998-1999
Ø       Hapja dhe manaxhimi i qendres per refugjatet kosovare ne krizen e vitit 1999,qe kishte synim te strehonte 110 njerez me probleme te ndryshme mendore dhe fizike.(financuar nga CORDAID dhe Caritas Albania) Maj-Nentor 1999
Ø       Projekt per pastrimin e mjedisit nga materialet e ndertimit dhe ndergjegjesim per kete fenomen. Financuar nga IRC, ARC, UNHRCR, Dhjetor 1999-Shkurt 2000
Ø       Projekti: “Paqe dhe Drejtesi ne Veri te Shqiperise” per te evidentuar, studiuar, publikuar dhe zbutur fenomenin egjakmarrjes ne Veri te Shqiperise, Shkoder dhe Malesi e Madhe (financuar nga CORDAID dhe CRS). Shator 1998-Gusht 2000
Ø       Projekti: “Paqe, Drejtesi dhe Zhvillim ne Veri te Shqiperise”.per respektimin e te drejtave njerezore vecanerisht te grave dhe femijeve dhe per te lehtesuar pasojat e fenomenit te gjakmarrjes (financuar nga CORAID dhe CRS). Shtator 2002-Gusht 2003
Ø       Projekti “Grate dhe femijet –Viktima te gjakmarrjes” ne bashkepunim me institucionet lokale dhe qendrore dhe mbeshtetes te tjere per te zgjidhur se bashku problemin e gjakmarrjes ne Shqiperi Shtator 2003-Gusht

 

Adresa: Perballe 5 Heronjve ne Shkoder
Contact Person: Luigj Mila
Tel/Fax: 02243001
Mobile: 0682034079