Hyrje Dita Ndërkombëtare për Eliminimin e Dhunës ndaj Grave 259761461_267323848765078_6978733493795600806_n

259761461_267323848765078_6978733493795600806_n

259824441_267323675431762_7318390254574792040_n