Dimension Human

Misioni:
Shoqata “Dimension Human u krijua kater vjet me pare dhe fokusohet ne vecanti ne ndertimin e shoqerise demokratike dhe dimensionit human per per moshat e treta.  Misioni i shoqates eshte te marre pozicion dhe te zhvilloje politikat ne menyre qe te kete ndikim ne opinionin public per nevojat per integrim,mbrojtjen e te drejtave te grave dhe te statusit ekonomiko shoqeror.  Sektoret e saj jane zhvillimi shoqeror, gjinia, rinia. 

 

Projekt/Aktivitetet e realizuara:
Ø       Mbeshtetja e grave ne nevoje ne qytetin e Shkodres (rrobaqepesi dhe punime me grep) financuar nga ambasada britanike
Ø       Seminar (dy-ditor) me organizatat anti trafik qe operojne pergjate kufirit.Financuar nga SOROS
Ø       Qender ditore per moshat e treta.Financuar nga Banka Boterore.OJF-ja eshte e regjistruar si partnere  ne Ministrine e Punes se Shqiperise
Ø       Shoqata  merr pjese ne seminare, tryeza te rrumbullakta dhe promovime te organizuara nga OJF te ne Shqiperi  

Adresa: L. Perash, Rr. Danej, B. 85, Shkoder
Person kontakti:  Donika Selimi
Tel./Fax: office:0224 3705
Mobile: 0692441161
E-mail: dimensionhuman@hotmail.com