V E N D I M Nr. 26, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 26, Datë  06 / 06 / 2016   PËR DHËNIE STATUSI “DËSHMOR I ATDHEUT”...

V E N D I M Nr. 16, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 16, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  numrin dhe pagesat  e punonjësve...

V E N D I M Nr. 18, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 18, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi miratim shtesë  fondi per Investimin...

V E N D I M Nr. 32, Datë 16 / 09...

Për zevendësimin e përfaqësuesit të Këshillit të Bashkisë Pukë në Këshillin e Qarkut Shkodër     Këshilli i Qarkut Shkodër në...

V E N D I M Nr. 25, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 25, Datë  06 / 06 / 2016   PËR DHËNIE SHTESË PENSIONI SHTETËROR TË...

V E N D I M Nr. 36, Datë 16 / 09...

Mbi  numrin dhe pagesën  e punonjëses/it me kontratë të përkohshme pune për   Këshillin e  Qarkut Shkodër për Vitin 2016    ...

V E N D I M Nr. 27, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 27, Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 14, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 14, Datë  06 / 06 / 2016    Për miratimin e Rregullores së Brendshme...

V E N D I M Nr. 31, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 31, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  miratimin e marrëveshjes për  zbatimin...

V E N D I M Nr. 17, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 17, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi miratimin e shtesës së  paketës...