V E N D I M Nr. 38, Datë 16 / 09...

Mbi miratim fondi për bashkëfinancim në kuadër të projektit “BlueNET”   Thirrja EASME/EMFF/2015/1.2.1.7      Këshilli i Qarkut Shkodër, në  mbledhjen e...

V E N D I M Nr. 28, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 28, Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 19, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 19, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  disa ndryshime në buxhetin e...

V E N D I M Nr. 30, Datë 06 /...

V E N D I M   Nr. 30,  Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 22, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 22, Datë  06 / 06 / 2016   Për përcaktimin e prioriteteve në fushën...

V E N D I M Nr. 33, Datë 16 / 09...

Mbi miratim fondi në kuadër të bashkëpunimit me Arqipeshkvia Metropolitane Shkodër –Pult     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij...

V E N D I M Nr. 23, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 23, Datë  06 / 06 / 2016   Për përcaktimin e prioriteteve në fushën...