V E N D I M Nr. 39, Datë 16 / 09...

PËR DHËNIE SHTESË PENSIONI SHTETËROR TË POSAÇËM     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e datës 16/09/2016, pas shqyrtimit të Relacionit...

V E N D I M Nr. 29, Datë 06 /...

V E N D I M   Nr. 29,  Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 38, Datë 16 / 09...

Mbi miratim fondi për bashkëfinancim në kuadër të projektit “BlueNET”   Thirrja EASME/EMFF/2015/1.2.1.7      Këshilli i Qarkut Shkodër, në  mbledhjen e...

V E N D I M Nr. 20, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 20, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi  miratimin  e  Tavaneve Përgatitore dhe...

V E N D I M Nr. 34, Datë 16 / 09...

Mbi kontributin financiar për dhurimin e një instrumenti muzikor tradicional Muzeut të Instrumenteve Muzikore në Bruksel     Këshilli i Qarkut...