V E N D I M Nr. 13, Datë 06 / 06...

V E N D I M   Nr. 13, Datë  06 / 06 / 2016   Mbi disa ndryshime në Rregulloren e...

V E N D I M Nr. 41, Datë 16 / 09...

Për dhënien e titullit vendor të nderit “NDERI I QARKUT”     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës...

V E N D I M Nr. 40, Datë 16 / 09...

PËR DHËNIE SHTESË PENSIONI SHTETËROR TË POSAÇËM     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës 16/09/2016, pas shqyrtimit...

V E N D I M Nr. 35, Datë 16 / 09...

Mbi miratim  fondi per Investim “Rikonstruksion –Asfaltim Rruga e Velidaneve,   Fshati Berdicë e Mesme Bashkia Shkodër        ...

V E N D I M Nr. 29, Datë 06 /...

V E N D I M   Nr. 29,  Datë  06 / 06 / 2016   Për dhënien e titullit vendor të...

V E N D I M Nr. 42, Datë 16 / 09...

Për dhënien e titullit vendor të nderit “NDERI I QARKUT”     Këshilli i Qarkut Shkodër, në mbledhjen e tij të datës...